اخبار تاجیکستان

اندوه بزرگ امام علی رحمان و اظهار آمادگی برای همکاری بیشتر در ریشه‌کن کردن تروریزم


اندوه بزرگ امام علی رحمان و اظهار آمادگی برای همکاری بیشتر در ریشه‌کن کردن تروریزم
امروز، 10: 28

امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان در رابطه به حملة انتحاری کابل عنوان همتای افغانش نامة تسلیت ارسال کرده است.

در این برقیه از جمله آمده است، "خبر حملة خونینترین مرگ‌طلبان را در کابل، که موجب هلاکت و زخم برداشتن تعداد زیاد مردم آسایشته گردید، با اندوه بزرگ دریافتم".

امام علی رحمان در ادامه‌ افزوده، جانب تاجیکستان در قطار تمام جامعة جهانی این اعمال زشت و غیرانسانی انتحاریان را قطعیاً محکوم نموده، ضرورت تأخیر‌ناپذیر تحکیم مبارزة دسته‌جمعانه را علیه نیروهای اهریمنی تروریزم بین‌المللی تأکید می‌نماید: "در این لحظه‌های برای مردم دوست افغانستان حسّاس ما آمادگی خویش را جهت تقویت واقعی همکاری کشورهایمان در راه ریشه‌کن کردن همه گونه ظهورات تروریزم و افراط گرايي ابراز می‌داریم. احساس همدردی و غم و غصّة عمیق ما را به هر خانوادة فوتیدگان اظهار نموده، خواهان شفای کامل همة آسیب‌دیدگان هستیم".

در جریان تظاهرات“جنبش روشنایی”در کابل دو ترکش رخ داده است. وزارت صحت عامّة افغانستان تعداد قربانیان این حملة انتحاری را 66 و تعداد مجروحان را 305 نفر گفته است.

اعتراضگران جنبش“روشنایی”از حکومت افغانستان می‌خواهند خطّ 500 کیلووتة انتقال برق ترکمنستان نه از مسیر سالنگ، بلکه از بامیان گذرد. امّا حکومت افغانستان مسیر سالنگ را کوتاهترین راه برای انتقال برق ترکمنستان می‌داند.

منبع:My Webpage

ارسال نظر جدید