اخبار تاجیکستان

فراخوان ارسال مقاله به کنفرانس بین المللی کمال خجندی


کنفرانس بین‌المللی کمال خجندی برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی «خواجه کمال خجندی، تشکّل ادبیات شناسی و روابط ادبی» از طرف موسسه دولتی مرکز علمی کمال خجندی هفتم و هشتم آبان ماه سال جاری در شهر خجند برگزار می‌شود.

بر اساس فراخوان منتشر شده توسط این مرکز، محققان و پژوهشگران می‌توانند خلاصه مقالات خود را بر اساس موضوعات محوری کنفرانس تا هشتم مهرماه به نشانی دبیرخانه ارسال نمایند. با هماهنگی‌های انجام شده پژوهشگران ایرانی می‌توانند مقاله‌های خود را با خط فارسی ارسال کنند. متن این فراخوان به شرح زیر است:

محقّقان ارجمند و فرهیختگان ادب پژوه!

مؤسسۀ دولتی مرکز علمی کمال خجندی در تاریخ 29-28 آکتابر (٧-٨ آبان ماه) سال جاری کنفرانس بین‌المللی «خواجه کمال خجندی، تشکّل ادبیات شناسی و روابط ادبی» را در شهر خجند برگزار می‌نماید. به این موجب از همۀ محقّقان دعوت به عمل می‌آورد، تا با ارسال و ارائۀ مقاله‌های خود در انجام این اقدام نیک عنایت فرمایند.

 

موضوعات محوری کنفرانس:

- نکته‌های تازه و نامکشوف در مورد روزگار کمال خجندی؛

- سرچشمه‌های ناآموختۀ کمال شناسی؛

- شرح‌نویسی بر اشعار کمال خجندی؛

- مسائل متن‌شناسی اشعار خواجه کمال؛

- تاریخ و فرهنگ مردم فارسی زبان در روزگار کمال خجندی؛

- تحقیق در معرفت شعر و جهان‌بینی کمال خجندی؛

- مسأله‌های زبان شناسی اشعار کمال خجندی؛

- ترجمۀ اشعار کمال خجندی؛

- مکتب‌های علمی و عرفانی مردم فارس و تاجیک در قرن هشتم هجری؛

- وضع سیاسی و اجتماعی ماوراء‌النهر و آذربایجان شرقی در روزگار کمال خجندی (به خصوص خجند و تبریز)؛

- شاعران، عارفان، هنرمندان و حکیمان و حاکمان هم‌روزگار با کمال خجندی؛

- نسخ خطی ناشناخته از اشعار خواجه کمال؛

- تصحیح و نشر اشعار کمال خجندی؛

- ویژگی‌های هنری شعر خواجه کمال؛

- مکتب شعری کمال خجندی؛

- کمال‌شناسی در اروپا و روسیه؛

- کمال‌شناسی در ایران و افغانستان؛

- کمال‌شناسی در آسیای صغیر؛

- کمال‌شناسی در آسیای میانه و ترکستان شرقی؛

- کمال‌شناسی در هند و پاکستان و دیگر کشورهای فارسی زبان.

 

اشارات و تنبیهات:

- رعایت معیارهای نگاشت مقالات علمی حتمی است.

- مقاله باید نو و نشر ناشده باشد.

- برای اشتراک در کنفرانس تا 29 سپتامبر (٨ مهرماه) سال جاری فشردۀ مقاله‌های خود را در حجم۸۰۰  تا١٠٠٠ کلمه ارسال دارید.

- باید در لیست معرّف نامه، مشخّصات شرکت‌کننده دقیق ثبت گردد.

- گزینش و تأیید مقاله‌ها بر عهدۀ مسئولان علمی کنفرانس است.

- پس از گزینش فشردۀ مقاله، متن کامل آن تا 10 آکتابر (١٩ مهرماه) سال جاری درخواست کرده می‌شود.

- پذیرائی از شرکت‌کننده و هزینۀ آن بر عهدۀ برگزارگر است.

- مجموعۀ مقالات کنفرانس تا روز برگزاری نشر خواهد شد.

 

نشانی برای ارسال مقاله‌ها و رابطه:

kamoli-khujandi@mail.ru

kamoli.khujandi.tj@gmail.com

(+992) 91 729 15 03

(37) 880 13 18

نشانی دبیرخانۀ کنفرانس: جمهوری تاجیکستان، استان سغد، شهر خجند، خیابان رجبف‌ها، شماره 59

برگرفته از سایتوابستگی فرهنگی ج.ا.ایران در خجند http://khujand.icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=465&pageid=38458&newsview=658945

ارسال نظر جدید