اخبار تاجیکستان

خبر فوری : شوکت میرضیایف نامزد ریاست جمهوری ازبکستان شد.


شوکت میر ضیایف کفیل ریاست جمهوری ازبکستان نامزد مقام ریاست جمهوری این کشور شد.

وی پیش از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان عهده دار پست نخست وزیری بود و با مرگ کریموف به طور موقت کفیل ریاست جمهوری ازبکستان شد.

با توجه به روابط سرد ازبکستان و تاجیکستان در زمان ریاست جمهوری کریموف انتظار می رود تا تغییراتی در روابط این دو همسایه در دوران پسا کریموف دیده شود.

 

منبع : خبرگزاری ریانووستی

ارسال نظر جدید