اخبار تاجیکستان

خبر فوری : شوکت میرضیایف برنده انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان شد.


خبر فوری : شوکت میرضیایف برنده انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان شد.

 

 

 

به گزارش خبرگزاریها ، شوکت میرضیایف نخست وزیر پیشین ازبکستان و کفیل ریاست جمهوری آن کشور پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ، در انتخابات روز یکشنبه جمهوری ازبکستان با کسب 88  درصد آرا به عنوان رئیس جمهور جدید آن جمهوری برگزیده شد.

با توجه به اهمیت این انتخاب در وضعیت تاجیکستان همسایه ، نگاههای کارشناسان مسائل سیاسی آسیای میانه در روزها و ماههای آتی به عملکرد میرضیایف  و نحوه تعامل وی با امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان معطوف خواهد بود.به نظر میرسد که با انتخاب میرضیایف به مقام رئیس جمهور جدید ازبکستان شاهد نقطه عطف و فصل جدیدی در روابط این دو همسایه منطقه آسیای میانه باشیم.

ارسال نظر جدید