اخبار تاجیکستان

برگزاری روزهای فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان


برگزاری روزهای فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان

 روزهای فرهنگی جمهوری ازبکستان در جمهوری تاجیکستان مناسبتی فرهنگیست که با شرکت هنرمندانی از ازبکستان و با سخنان شمس الدین اروم بیگ زاده وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان در تالار اپرا و باله صدر الدین عینی شهر دوشنبه آغاز گردید.
در پی به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف به عنوان رئیس جمهور جدید ازبکستان یخهای روابط بین این کشور با تاجیکستان به سمت آب شدن پیش میرود. چند هفته پیش هم نمایشگاه بزرگ صنعتی از محصولات ازبکستان در شهر دوشنبه برپا شده بود.

 

 

ارسال نظر جدید