---

چاپ کتابی از گزیده اشعار جامی با همکاری انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و وزارت خارجه


چاپ کتابی از گزیده اشعار جامی با همکاری انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و وزارت خارجه

 

جرعه ای از جام ، گزیده ابیاتیست از اشعار عبدالرحمن جامی که  از سوی انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و مرکز آموزش و پژوهشهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران  به مناسبت همایش بین المللی عبدالرحمن جامی به چاپ رسیده است.

این مجموعه هفت جلدی به همت دکتر مجید اسدی ( بازرس هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان ) و دل افروز قربانی به دو خط پارسی و سیریلیک تهیه شده است.

ارسال نظر جدید