معرفی تاجیکستان

نگاهي به مراكز علمي ،پژوهشي و دانشگاه‌هاي "تاجيكستان"


 

دانشگاه دولتی آموزگاری شهر دوشنبه نخستین مرکز آموزش عالی در" تاجیکستان" است كه براي مدارس ابتدائي ،مدارس8ساله،مدارس 10 ساله ،مدارس ميانه مخصوص،آموزشگاه‌ها ومراكز پيش‌دانشگاهي ،موسسه‌هاي پژوهشي علمي و موسسات تا دوران مدرسه و...در سال م 1931با نام آكادمي آموزگاري كشاورزي تاسيس گرديد.این دانشگاه در سال 1932 م. نام آکادمی آموزگاری تاجیک را به خود گرفت و در سال 1933 م. به فرمان شورای عالی جمهوری سوسیالیستی "تاجیکستان" به نام ت. گ. شوچنکو تغییر پیدا کرد
 

دانشگاه دولتی تکنیکی محمد عاصمی
در دانشگاه فنی "تاجیکستان" 6 دانشکده مشتمل بر انرژی ، مکانیک و تکنولوژی ، مدیریت، مهندسی و تجارت، حمل و نقل و راه‌سازی، ساختمان و معماری و تکنولوژی شیمی فلزات فعالیت دارد .


در این دانشگاه 45 کرسی در 33 رشته تخصصی فعالیت می‌کند و تعداد دانشجویان این دانشگاه 4118 نفر می باشد . از این تعداد 2676 نفر دانشجوی حضوری و 1442 نفر غیر حضوری می باشند .

هیئت علمی دانشگاه تکنیکی شامل 331 نفر می باشد که از این تعداد 24 نفر پروفسور و دکترای علوم ، 102 نفر دانشیار و 75 نفر کاندید دکترای علوم انجام وظیفه می نمایند.دانشگاه دولتی ملی "تاجیکستان"
دانشگاه دولتی ملی "تاجیکستان" از 14 دانشکده مشتمل بر مکانیک و ریاضی، بیولوژی، شیمی، زمین شناسی معادن، تاریخ، حقوق شناسی، زبان شناسی، شرق شناسی، روزنامه نگاری، اقتصاد و مدیریت، دارائی و اقتصاد، الکترونیک اقتصادی و فلسفه تشکیل گردیده است و شامل 85 کرسی می باشد.

در این دانشگاه دانشجویان در 51 گرایش تحصیل می نمایند. دانشگاه ملی دارای 722 نفر استاد ازجمله 75 نفر پروفسور و دکتر علوم، 273 فوق لیسانس علوم و 251 نفر دانشیار می باشد.

تعداد کل دانشجویان 13133 نفر است که از این تعداد 8113 دانشجو حضوری و 4790 نفر بصورت غیر حضوری تحصیل می کنند.
دانشگاه آزاد اسماعیل سامانی
دانشگاه آزاد اسماعیل سامانی، یکی از مراکز تحصیلات عالی غیردولتی جمهوری "تاجیکستان"، در سال 1997 میلادی تأسیس و پس از ثبت، رسمآَ به فعالیت پرداخت.

اهداف اصلی این دانشگاه، آموزش و پرورش کادرهایی با معلومات گسترده و تربیت متخصصان مجرّب که منطبق با نیازهای اقتصاد بازرگانی و بر پایة استانداردهای بین‌المللی است، می‌باشد. اقتصاد و مالیه، حقوق اقتصادی، مدیریت شهری، سایبرنتیک، انفورماتیک، پزشکی و علوم انسانی، از رشته‌های این دانشگاه به شمار می‌آید.


دانشکدة تکمیل اختصاص
دانشکده تکمیل اختصاص دانشگاه کشاورزی "تاجیکستان" در سال 1966 با مقصد ارتقای سطح تخصص آموزگاران جوان دانشگاه و رهبران روستا و کارمندان بخش کشاورزی تأسیس گردید. این دانشکده که از سال 1996 از فعالیت باز‌مانده بود، با قرار مخصوص ریاست دانشگاه کشاورزی "تاجیکستان" از سپتامبر سال 2000 دوباره فعال شد.

دانشکدة غایبانه (غیرحضوری)
دانشکدة غایبانة (غیر حضوری) دانشگاه کشاورزی "تاجیکستان" در سال 1950 تحت شعبة غائبانه (غیر حضوری) برای ارتقای سطح دانش کارمندان بخش کشاورزی جمهوری تشکیل گردید که در ابتدا در رشته‌های بذرشناسی، دامپزشکی، مکانیزه کردن کشاورزی، بهداشت حیوانات و اقتصادی متخصص تربیت می‌کرد.

دانشکدة دانشجویان خارجی
دانشکدة دانشجویان خارجی دانشگاه کشاورزی "تاجیکستان" در سال 1978 تأسیس گردید.

دانشکدة مکانیزه کردن کشاورزی

دانشکدة مذکور در سال 1964 تشکیل گردید و دارای 9 کرسی به ترتیب زیر می‌باشد:

دانشکدة آبیاری

دانشکدة آبیاری دانشگاه کشاورزی "تاجیکستان" در سال 1951 تأسیس گردید و در آن دانشجویان در زمینه‌های مهندسی فنّاوری‌آب، مهندسی ساختمان و فنّاوری‌آب و مهندسان تنظیم زمین را آموزش می‌بینند.

دانشکدة اقتصاد
دانشکده اقتصاد دانشگاه کشاورزی "تاجیکستان" در سال 1963 در زیرمجموعة شعبة دانشکدة بذرشناسی با مقصد آماده نمودن متخصصان اقتصاد بخش کشاورزی و حسابداری مالی تأسیس شد.

دانشکدة دامپزشکی دانشگاه کشاورزی "تاجیکستان"

دانشکدة دامپزشکی دانشگاه کشاورزی "تاجیکستان" در سال 1963 تأسیس یافت. این دانشکده دارای رشته‌های آموزشی زیر می‌باشد:
دانشکدة مهندسی دام

دانشکدة مهندسی نباتات دانشگاه کشاورزی "تاجیکستان" در سال 1943 تأسیس گردید و تا به امروز بیش از 30000 (سی هزار) متخصص
فارغ‌التحصیل داشته است. دانشکدة مهندسی نباتات دارای کرسی‌های آموزشی به ترتیب زیر می‌باشد:

دانشکدة تجارت کشاورزی

دانشکدة تجارت کشاورزی "تاجیکستان"، جوان بوده و در سال 1997 تأسیس گردیده است.
هدف از تأسیس آن آماده نمودن متخصصان جهت نگهداری سبزیجات و تاجران بخش کشاورزی می‌باشد. این دنشکده دارای دو کرسی به ترتیب زیر می‌باشد:

دانشکدة باغداری و بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشکدة مذکور در سال 1991 تاسیس شده و تا به حال هزاران متخصص را در زمینة خود آماده نموده است. در این دانشکده 4 کرسی و جود دارد که عبارتند از:

دانشکدة مهندسی کشاورزی

دانشکدة مهندسی کشاورزی در سال 1934 با هدف آماده نمودن متخصصان کشاورزی تأسیس شده است. در این دانشکده 6 کرسی وجود دارد که عبارتند از:

دانشگاه کشاورزی "تاجیکستان"

دانشگاه کشاورزی "تاجیکستان" از جمله نخستین مراکز آموزشی آسیای میانه می‌باشد.

سال 1931 بر مبنای دانشگاه کشاورزی آسیای میانه در شهر خجند دانشکدة میوه و سبزه‌وات‌شناسی تأسیس گردید که در سال 1943 همزمان با ترقیات و پیشرفت بخش کشاورزی، عنوان دانشکدة کشاورزی "تاجیکستان" را به خود گرفت و در سال 1992 با فرمان حکومت جمهوری تاجیکستان به دانشگاه کشاورزی "تاجیکستان" تبدیل داده شد.این دانشگاه در طی 60 سال به یکی از بزرگترین مراکز آموزشی علوم کشاورزی منطقه اشتهار یافت.

دانشگاه مذکور برای صنایع کشاورزی جمهوری و دیگر نواحی سابق اتحاد شوروی متخصصین ترتیب می‌کند. بیش از 5500 دانشجو در هفت دانشکده یازده تخصص را فرا می‌گیرند.
دانشگاه پزشکی «ابوعلی ابن سینا»

دانشگاه طبی ابوعلی ابن سینای جمهوری "تاجیکستان "در سال 1933 تأسیس گردید که در سال 1952 به فرمان وزارت تندرستی(بهداشت و درمان) جمهوری "تاجیکستان" به نام ابو علی ابن سینا نامزد شد.


دانشگاه دولتی تجارت "تاجیکستان"

در دانشگاه دولتی تجارتی "تاجیکستان" چهار دانشکده اقتصاد و مدیریت، اقتصاد جهانی و حقوق، تجارت و گمرک، تحصیلات غیر حضوری و 13 کرسی فعال است.


در دانشگاه 3292 دانشجو من جمله 1454 نفر در بخش حضوری و 1838 نفر در بخش غیر حضوری تحصیل می نمایند. یکی از دانشکده‌های این دانشگاه در شهر خجند نیز فعال است و در آن 2236 نفر دانشجو تحصیل می‌نمایند.


دانشگاه اسلاویانی روسیه و "تاجیکستان"

دانشگاه اسلاویانی روسیه و "تاجیکستان" در سال 1996 میلادی مطابق قرارداد فیمابین حکومت های "تاجیکستان" و فدراسیون روسیه تشکیل شد.

هدف از تشکیل این دانشگاه پشتیبانی از سکنه روسی "تاجیکستان" و ایجاد شرایط لازم برای تحصیلات آنها می باشد. تحصیل در این دانشگاه مطابق استاندارد و برنامه آموزشی روسیه صورت می‌گیرد و درس ها بروسی برگزار می شود. مطابق این قرارداد، هزینه‌های این دانشگاه از هر دو طرف پرداخته می شود.آکادمی علوم جمهوری" تاجیکستان"

آکادمی علوم "تاجیکستان" عمده‌ترین مرکز و عالیترین مرجع علمی جمهوری محسوب می‌گردد و در مؤسسات و شعبات خود دانشمندان مشهور جمهوری را تحت پوشش می‌گیرد.


آکادمی علوم جمهوری از اعضای پیوسته و وابسته تشکیل می‌شود که انجام پژوهشهای عمده در رشته‌های علوم مختلف طبیعی و جامعه‌شناسی، تنظیم و تطبیق مطالعات علمی در قلمرو جمهوری از جملة وظایف آنهاست.

ارسال نظر جدید