معرفی تاجیکستان / شهرهای مهم تاجیکستان

تاجیکستان - خرمشهراگر در تاجیکستان قصد زیارت داشته باشید اولین گزینه مرقد میر سیدعلی همدانی در شهر کولاب است برای رسیدن به این شهر از دوشنبه دومسیر وجود دارد؛ مسیر قرقان تپه و مسیر نارک

از هر کدام از این دو مسیر که عازم کولاب باشید در میانه را زادگاه پرزیدنت تاجیکستان شهر "دنقره" بر سر راه شماست شهری که در چندساله اخیر بسیار آباد گشته و در حال رشدو توسعه است. یکی از جاذبه های بسیار زیبا و دیدنی این شهر مجموعه فراغتی "خرمشهر" است. مجموعه ای که هم برای فراغت اهالی ساخته شده و هم به هنگام سفر پرزیدنت تاجیکستان به زادگاه خود ، محل کار و فراغت ایشان است . در لینک زیر چند تصویر از این مجموعه بسیار زیبا و دیدنی تقدیم حضورتان میشود.فرهنگ نغز/

ارسال نظر جدید