کمیته ها تخصصي / کمیته فرهنگی و هنري

کلید خوردن مستند تصویری الفبای نیاگان


 

بسم الله الرحمن الرحیم

مستند تصویری الفبای نیاگان 

 

   رایزن فرهنگی کشورمان در مصاحبه ای با صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران دفتر دوشنبه از کلید خوردن مستندی در حوزه فرهنگ فارسی یا به قول تاجیکان فرهنگ نیاکان خبرداد. در این مستند ضمن بیان تاریخچه ای اجمالی از زبان و الفبا و ادبیات فارسی در جمهوری تاجیکستان ،دیدگاههای مختلف مطرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

   دکتر صنعتی دربخشی از سخنان خود گفت: یکی از نکاتی که در بحث از الفبا باید در نظر باشد این است که هرچه پیش می رویم  فرهنگ مکتوب در قیاس با فرهنگ رفتاری یا گفتاری در جایگاه برتری قرار می گیرد.اگر زمانی انسانها خود کار خود را انجام می داده اند در دوره ای به این نتیجه رسیده اند که لازم دارند تا برای انتقال احساس یا ایده شان با هم سخن بگویند.و وقتی زبان محل اتفاقی نداشته اند با ایما و اشاره منظور خود را به یکدیگر فهمانده اند.سالهای سال و هزاران سال که پیش آمده اند به این نتیجه رسیده اند که برای القای حرف خود به کسی که فرسنگها راه با آنها فاصله دارد باید همان احساسها یا ایده هارا در پوست و بعدها کاغذی با استفاده از صورت همان ایما و اشاره ها به دیگری بفهمانند. اسم این کار هم شده است نوشتن.آنچه صورت یا تصویر ایماها و اشاره ها بوده در اصل همان چیزی است که امروز به آن الفبا می گوییم که در هر قوم و ملتی و درهر سرزمینی به گونه ای شکل گرفته است. انس گرفتن با این مجموعه یعنی الفبایی که حرف به صوت درآمده را می نویسد ،فرهنگ مکتوب را در شکلی اولیه پدید می آورد و به اندازه ای که بتواند شبکه ارتباطی خود را گسترش دهد قلمرو تاثیرگذاری ملتی را که از آن سود می برد و حرفهای آن ملت را افزایش می دهد. دست کم ارتباط آن قوم و ملت به معنای ملتی فراگیرنده به معنای عام آن را با سرزمینهای دیگر افزایش می دهد. 

 


٠٩:٣٤ - پنج شنبه ٦ آذر ١٣٩٣    /    شماره : ٦٢١٧٤٢    /    تعداد نمایش : ٢٩

 

لینک خبر :

http://dushanbe.icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=185&pageid=11675&newsview=621742

ارسال نظر جدید