کمیته ها تخصصي / کمیته اقتصادی -بازرگانی

بحث توسعه روابط تاجیکستان و ایران


بحث توسعه روابط تاجیکستان و ایران

نظام الدین زاهدی،  معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان روز پنجشنبه هشتم ژانویه حجت الله فغانی، سفیر فوق العاده و مختار  جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه را به حضور پذیرفت.

به اطلاع وزارت امور خارجه کشورمان  در این دیدار توسعه روابط دو جانبه و تاجیکستان و ایران در زمینه های اقتصاد و تجارت، انرژی، زیرساخت های حمل و نقل، آموزش و پرورش و فرهنگ بحث و بررسی شده است.

ارسال نظر جدید