منابع علمي و فرهنگي

آذرخش آذرآئین آخرین کتاب شعر دارا نجات شاعر نوگرای تاجیک


آذرخش آذرآئین آخرین کتاب شعر دارا نجات شاعر نوگرای تاجیک

 

 

دارا نجات پیشگام شعر نوی تاجیکستان در سال 1946 در روستایی در ناحیه ( شهرستان ) عینی ولایت سُغد تاجیکستان به دنیا آمد.نخستین مجموعه شعر او در سال 1979 به چاپ رسید.

دو مجموعه شعر او به نامهای لشکرکش عشق و در کوچه لیلی نیز در تهران به چاپ رسیده است.

آذرخش آذرآئین آخرین کتاب شعر این شاعر نوگرای تاجیک است که با مقدمه ای از مومن قناعت شاعر نامدار دیگر تاجیک به مناسبت همایش جهانی شاعران و ادیبان کشورهای حوزه نوروز در سال 2016 از سوی بنیاد رودکی و نشر مهری درکشور انگلستان به چاپ رسید.

ارسال نظر جدید