منابع علمي و فرهنگي

معرفی کتاب: یاد یار مهربان ، مرزهای شرقی شعر پارسی از تاجیکان ورارود تا هند


معرفی کتاب:  یاد یار مهربان ، مرزهای شرقی شعر پارسی از تاجیکان ورارود تا هند

 

کتاب  "یاد یار مهربان ، مرزهای شرقی شعر پارسی از تاجیکان ورارود تا هند " کتابیست که به کوشش دکتر میرزا ملا احمد استاد آکادمی علوم و دانشگاه ملی تاجیکستان و ایران شناس برجسته آن کشور نوشته و از سوی نشر توس در تهران به چاپ رسیده است.

کتاب همان طور که از  نامش برمی آید  تذکره ایست که شامل اشعار پارسی شاعران پارسی سرا از فرارود تا هندوستان و شرح حال مختصر 178 شاعر و سخن پرداز پارسی  گوی و پارسی نویس سده های 10 تا 14 خورشیدی به همراه گزیده هایی از اشعار ایشان می شود.

در بین شاعران مذکور نامهایی چون کمال الدین بنایی هراتی ، مشفقی بخارائی ، نظمی بدخشانی ، زیب النسای هندی ، سیدای نسفی ، میرزا عبدالقادر بیدل ، بسمل کولابی ، احمد دانش بخارائی ، طغرل فلغری ، حیرت بخارائی ، مخفی بدخشانی ، نکهت استروشنی  و شاه فتور بدخشانی دیده میشود.

کتاب  در سال 1380 خورشیدی در 842 صفحه به چاپ رسیده است.

 

ه- تهرانی

ارسال نظر جدید