منابع علمي و فرهنگي / كتاب

کتاب " تاجیکان در مسیر تاریخ" نوشته میرزا شکورزاده


کتاب " تاجیکان در مسیر تاریخ"  نوشته میرزا شکورزاده

کتاب ”تاجیکان در مسیر تاریخ“ نوشته میرزا شکورزاده، پژوهشگر تاجیک در 440 صفحه از سوی انتشارات الهدی از فعالترین ناشرین ایران در زمینه معرفی آثار نویسندگان تاجیک منتشر شده است.
کتاب ”تاجیکان در مسیر تاریخ“ بار نخست در سال 1994 به کوشش میرزا شکورزاده، در انتشارات الهدی نشر شده بود که مقالاتی از دانشمندان سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان را در حدود 400 صفحه در بر داشت. این کتاب از جمله مطالبی را از صدرالدین عینی به عنوان ”در باره معنای کلمه ”تاجیک““ و سعید نفیسی به نام ”سرزمین پاک نیاگانم“ که نقدی بر کتاب ”نمونه ادبیات تاجیک“ از عینی محسوب می شود، در بر دارد.
مقاله سعید نفیسی نخست در سال 1929 در مجله ”شفق سرخ“ در تاجیکستان منتشر شده بود و بعدها در مطبوعات تاجیکستان و ایران مکررا تجدید چاپ شده و مورد بهره برداری پژوهشگران قرار گرفته است. همچنین، رساله ای به عنوان ”تاجیکان“ از آکادمیسین ولادیمیر بارتولد نیز در کتاب ”تاجیکان در مسیر تاریخ“ درج شده و در فهرست مطالب این کتاب سلسله مقالاتی از پژوهشگران افغانستان، نظیر عبدالغیاث نوبهار و دیگران را هم در باره مردم شناسی و جغرافیای تاجیکان می تواند دید.

برگرفته از : نشریه دانشجوئی وطن یولی ( راه وطن )

ارسال نظر جدید