منابع علمي و فرهنگي / كتاب

معرفی کتاب : صدای آسیا ، گزیده اشعار میرزا تورسون زاده


معرفی کتاب : صدای آسیا ، گزیده اشعار میرزا تورسون زاده


صدای آسیا ، گزیده اشعارشادروان میرزا تورسون زاده شاعر و چهره اجتماعی مشهور تاجیکستان در زمان شوروی با گزینش و ویرایش دکتر میرزا ملا احمد استاد ادبیات فارسی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان و محمد عزیزی در 336 صفحه از سوی نشر روزگار در سال 1390 در شهر تهران چاپ شده است.
این کتاب همچنان که از نامش برمی آید بازتاب دهنده باورها و احساسات شاعر در خصوص کشورهای آسیایی در زمان حیاتش بوده و در زمره آثار مشهور وی محسوب میشود.
میرزا تورسون زاده (1976-1911) از مشهورترین و محبوبترین چهره های فرهنگی و ادبی تاجیکستان و هم رده بزرگانی چون صدر الدین عینی میباشد . عکس او بر روی اسکناسهای یک سامانی کشور تاجیکستان منقوش بوده و خیابان بزرگی در شهر دوشنبه پایتخت آن کشور نیز با نام او مزین شده است.

تهیه کننده: ه -تهرانی

ارسال نظر جدید