منابع علمي و فرهنگي / كتاب

معرفی کتاب : تاجیکان، آریاییها و فلات ایران


معرفی کتاب : تاجیکان، آریاییها و فلات ایران


کتاب تاجیکان، آریاییها و فلات ایران تألیفیست از میرزا شکورزاده ، نویسنده ، پژوهشگر و استاد دانشگاه در تاجیکستان که در 338 صفحه از سوی انتشارت سروش به چاپ رسیده است.
این کتاب شامل چهارده مقاله از اندیشمندان صاحب‌نام روس ، ایرانی و تاجیک درباره موقعیت تاریخی مردم تاجیک در طول تاریخ در فلات ایران و مسائل پیش روی آنان همچون وضعیت زبان و فرهنگ آنان در سمرقند و بخاراست.

ه- تهرانی

ارسال نظر جدید