منابع علمي و فرهنگي / كتاب

معرفی کتاب: ادبیات فارسی در سده دهم هجری/شانزدهم میلادی


معرفی کتاب: ادبیات فارسی در سده دهم هجری/شانزدهم میلادی


ادبیات فارسی در سده دهم هجری/شانزدهم میلادی ( منابع ادبی –تاریخی و جریانهای ادبی در آسیای مرکزی) کتابیست از عثمان کریموف دانشمند تذکره شناس تاجیک که از سوی مرتضی رزم آرا به فارسی ترجمه شده است.
کتاب یاد شده در 374 صفحه و چهار بخش عمده به اضافه ضمائم آن در سال 1390 خورشیدی توسط انتشارات شهریاران در تهران به چاپ رسیده است.
چهار بخش عمده این کتاب عبارتند از :
بخش اول : منابع ادبی و تاریخی نیمه اول سده 10 ه/ 16 م
بخش دوم: منابع ادبی و تاریخی نیمه دوم سده 10 ه/ 16 م
بخش سوم: محفلهای ادبی خراسان و آسیای مرکزی در سده 10 ه/ 16 م
بخش چهارم : انواع ادبی در سده 10 ه/ 16 م

البته لازم به ذکر است که نام اصلی زبان مورد بحث در متن اصلی کتاب به زبان روسی به دلیل پیروی از سیاستهای زمان شوروی ، تاجیکی قید شده که از سوی ناشر ایرانی به صورت درست آن یعنی فارسی برگردان و گزین شده است.

نوشته : ه- تهرانی

ارسال نظر جدید