منابع علمي و فرهنگي / گالری عکس

اسکی در تاجیکستان.


تاجیکستان کشور کوههای بلند و " آسمان بوس " بوده و منطقه پامیرو بدخشان آن از سوی مردمش به بام جهان معروف است.
به همین دلیل ورزش اسکی در این کشور رونق خوبی داشته و حتی گردشگران خارجی را نیز به خود جلب می کند.
این یکی مربوط به یکی از پیستهای اسکی تاجیکستان با نام " سفید دره " است.

اسکی در تاجیکستان.

 

ارسال نظر جدید