منابع علمي و فرهنگي / مقالات و نشريات

انتشار اشعار یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در نشریه ادبی نگاه به خط سیریلیک


انتشار اشعار یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی  ایران و تاجیکستان در نشریه ادبی نگاه به خط سیریلیکسروده های آقای تهرانی یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در نشریه ادبی " نگاه " کشور تاجیکستان به خط سیریلیک به چاپ رسید.
این سروده ها با عناوینی چون " بخارای شریف " ، " ایرانیم و تاجیک " ، " پاسخی به استاد لایق شیرعلی " و " نوروزانه " بیانگر پیوستگی تاریخی و فرهنگی ایرانیان و تاجیکان است.

ارسال نظر جدید