منابع علمي و فرهنگي / مقالات و نشريات

انتشار مقاله یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان درباره نوروز ایران در نشریه آموزگار چاپ تاجیکستان


انتشار مقاله یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان درباره نوروز ایران در نشریه آموزگار چاپ تاجیکستانبا هماهنگی مریم بانو فرغانی روزنامه نگار ، نویسنده برجسته تاجیک و برنده جایزه معتبر ادبی صدر الدین عینی و تأیید وزیر معارف جمهوری تاجیکستان ، مقاله ای از آقای تهرانی از اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان درباره نوروز ایرانیان در شماره ویژه نوروزی سال 2014 میلادی برابر با 1393 خورشیدی در نشریه آموزگار وابسته به وزارت معارف جمهوری تاجیکستان به چاپ رسید.
در این نوشته ضمن بیانی مختصر درباره نوروز، این پدیده و حلقه وصل ایرانیان و تاجیکان در طول تاریخ نکاتی درباره نحوه گردهماییهای مردم ایران در ایام عید نوروز ذکر شده و در پایان آرزو شده که مردم همزبان تاجیک نیز در چنین جشنهایی به همزبانان ایرانی خود پیوسته و در خاک ایران در کنار آنان حضور به هم رسانند.

ارسال نظر جدید