منابع علمي و فرهنگي / مقالات و نشريات

مقاله یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان با عنوان " تاجیکستان ،گهواره شعر پارسی"


مقاله یکی از اعضای هیئت مدیره  انجمن دوستی ایران و تاجیکستان با عنوان " تاجیکستان ،گهواره شعر پارسی"


" تاجیکستان ، گهواره شعر پارسی " عنوان مقاله ایست که از سوی آقای تهرانی یکی از اعضای جدید هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان به رشته تحریر در آمده است. این مقاله به صورت مختصرتر در شماره سوم نشریه " ایران بزرگ فرهنگی " با عنوان " تاجیکستان ، سرزمین شعر و سرود" و به صورت کاملتر و با دیدگاهی تازه در سال 1393 در دو ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی " مروارید " در ایران به چاپ رسید.
نویسنده در این نوشته با بررسی مختصر ریشه های اجتماعی و تاریخی علاقه تاجیکان به شعر و شاعری به معرفی مختصر برخی از شاعران مشهور معاصر تاجیکستان و ارائه نمونه هایی از اشعار آنان پرداخته است.

ارسال نظر جدید