منابع علمي و فرهنگي / مقالات و نشريات

مقاله یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان درباره جنگ سرد آب در آسیای میانه


مقاله یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان درباره جنگ سرد آب در آسیای میانه


مقاله ای از آقای تهرانی یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان با عنوان " جنگ سرد آب در آسیای میانه " در شماره 17 و 18 دو ماهنامه مروارید در مرداد ماه 94 به چاپ رسیده است.
در این مقاله تلاش شده تا با پرداختن به پیشینه بحران آب و اختلافات تاجیکستان و ازبکستان بر سر نیروگاه برق آبی راغون ، چشم اندازی از وضعیت منابع آبی آسیای میانه و سهم چشمگیر تاجیکستان از این منابع به خواننده ایرانی داده شود.

ارسال نظر جدید