اخبار انجمن دوستی

اطلاعاتی درباره پروازهای ایران به تاجیکستان


 

در حال حاضر پروازهای بین ایران و تاجیکستان و بالعکس از طریق خطوط هوایی آسمان و تاجیک ایر انجام می شود.

شرکت هواپیمایی آسمان ایران در روزهای دوشنبه از تهران به شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان پرواز داشته و مسافران این پرواز معمولا با پرواز روز دوشنبه هفته بعد همین شرکت به تهران باز می گردند.

هم چنین پروازهای شرکت آسمان از شهر مشهد به شهر دوشنبه در روزهای پنج شنبه هر هفته برقرار است.

شرکت تاجیک ایر نیز روزهای شنبه از تهران به دوشنبه و روزهای سه شنبه از شهر دوشنبه به تهران برنامه پروازی دارد.

ارسال نظر جدید