اخبار انجمن دوستی

دختر رئیس جمهور تاجیکستان پسوند روسی " اوا " را از نام خانوادگی خود برداشت


 

آزاده رحمانووا دختر امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پسوند " اوا" را ازروی نسب ( نام خانوادگی ) خود برداشت.

به گزارش خبرگزاری آزادگان ، آزاده رحمانووا که عین زمان (در حال حاضر) معاون وزیرامور خارجه تاجیکستان می باشد من بعد " آزاده امامعلی رحمان " نام دارد.

یادآور می شود که امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سال 2007 پسوند روسی " اف " را که مخصوص نام خانوادگی مردان در جمهوریهای اتحاد شوروی سابق بود از نام خانوادگی خود برداشت و در پی آن از سایر دولتمردان و مردم تاجیک نیز خواست تا این پسوندهای روسی را ازروی نسب خویش بردارند.

پس از این دعوت بسیاری ازتاجیکان این پسوندها را حذف کردند اما چنین کاری باعث بروز مشکلاتی برای بسیاری ازمهاجرین محنتی ( کاری) تاجیک در فدراسیون روسیه شد به نحوی که برخی از آنان ناگزیر به استفاده مجدد از پسوندهای " اف " و " اوا" در انتهای نسب خود شدند.

ارسال نظر جدید