اخبار انجمن دوستی

رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان خواستار توجه بیشتر به زبان دولتی شد


 

گوهر شرف زاده رئیس کمیته زبان تاجیکستان ، در نشستی خبری با رسانه های تاجیکستان خواستار توجه بیشتر بنگاههای تجاری ، موسسات و ادارات به زبان رسمی و دولتی آن کشور شد.

به گزارش تاج نیوز ،او گفت " استفاده از واژه های روسی مانند " رکلاما" ( آگهی) زبان دولتی را تحقیر می کند."

شرف زاده هم چنین از تدابیر لازم این کمیته برای نظارت بیشتر بر روند نامگذاری مغازه ها ، موسسات و هم چنین نحوه دوبله فیلمهای خارجی به فارسی ( تاجیکی ) یاد کرد.

لازم به توضیح است که پس از دهه ها رسمیت زبان روسی به عنوان زبان دولتی در کشور تاجیکستان در زمان شوروی ، پارلمان تاجیکستان پس از استقلال آن کشور زبان فارسی تاجیکی را به عنوان زبان رسمی و دولتی آن کشور تصویب کرد.زبانی که نام آن بعدها با اعمال نفوذ جریانات روس گرای پارلمان به " تاجیکی " تغییر یافت .

 با وجود این ، رخدادها و مسائلی چون جنگ شهروندی در آن کشور و رسوخ همه جانبه زبان روسی طی سالیان طولانی و وابستگیهای مختلف اقتصادی تاجیکستان به روسیه باعث شد تا عملا زبان روسی به میزان زیادی نفوذ خود را در آن کشور حفظ نموده و مصوبه دیگر پارلمان تاجیکستان در اوان استقلال مبنی بر لزوم بازگشت به خط فارسی نیز عملا کنار گذاشته شده و خط سیریلیک همچنان خط رسمی آن کشور باقی بماند.

 

ارسال نظر جدید