اخبار انجمن دوستی

بحث روابط دوشنبه و تهران وآمادگی رئیس جمهور ایران برای سفر به تاجیکستان


 

نظام الدین زاهدی، معاون وزیرامورخارجه تاجیکستان با اسماعیل محصولی معاون وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران درباره تقویت  بیشتر روابط   دو جانبه به بحث پرداختند.

بنا به گزارش آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان و اطلاع وزارت خارجه آن کشور، طی این  ملاقات طرفین آمادگی  سفر رسمی قریب الوقوع حسن روحانی رئیس جمهور ایران  به تاجیکستان و اجرای قراردادهای اجلاس نهم کمیسیون بین دوشنبه و تهران در زمینه همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی و فنی را مورد بررسی قرار دادند.

ارسال نظر جدید