اخبار انجمن دوستی

اندوه ادب دوستان تاجیک از درگذشت بانوی غزل ایران


 

شعر و شاعری از زمینه های مهم اشتراک مردم هم تبار ایران و تاجیکستان است .از همین رو ، میراثی کهن از فردوسی و رودکی گرفته تا بازارصابر ، لایق شیرعلی ، مومن قناعت ، گلرخسار صفی ، رهی معیری ، شهریار و سیمین بهبهانی این دو ملت را به همدیگر پیوند داده و بازتاب شادیها و غمهای مشترک آنان در درازنای تاریخ گشته است.

خبر درگذشت بانوی غزل ایران موجی از اندوه در میان ادب دوستان تاجیک که این روزها در فضای مجازی و رسانه ای با نگرانی پیگیر وضعیت او بودند پدید آورد.

شبکه های اجتماعی پر است از انعکاس ناراحتی تاجیکان از فقدان یکی از پایه های شعر معاصر پارسی .

 

رسانه ها و خبرگزاریهای کشور تاجیکستان نیز هر یک به نوعی  به این رخداد پرداخته اند .

آزادگان نوشت : " سیمین بهبهانی که بیش از 63 نوع وزن نو را در شعر پارسی پدید آورد ، به بانوی غزل ایران معروف بوده و نه تنها در ایران که در تاجیکستان و افغانستان هم هواداران زیادی دارد. "

تاج نیوز هم ضمن اعلام خبر درگذشت او یادآور شد که پیش از این ،گلچینی از اشعار بانوی غزل نامور ایران توسط موسسه انتشارات عرفان به خط سیریلیک در تاجیکستان به چاپ رسیده است.

شبکه تلویزیونی دولتی سفینه نیز ضمن  اعلام خبر درگذشت سیمین بهبهانی  به نقل از پسر این شاعره نامداراعلام کرد که سیمین بهبهانی با توجه به غزلیاتش و پدید آوردن دهها وزن در شعر پارسی به عنوان یکی از نوآوران  این مکتب شعر شناخته می شود.

 گلرخسار صفی شاعره مشهور تاجیک و از دوستان صمیمی و قدیمی سیمین بهبهانی هم مرگ سیمین را " غم انگیزترین خبر برای خود دانست." گلرخسار هم چنین افزود:  " با مرگ سیمین ، دوستی عزیز و مادر و استاد غزل پارسی را از دست داده ام."

ارسال نظر جدید