اخبار انجمن دوستی

گل گذاری رئیس جمهور ایران بر پای تندیس اسماعیل سامانی


حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران در جریان سفر سه روزه خود به تاجیکستان برای شرکت در اجلاس شانگهای با قرار دادن گل چنبر(دسته گل) بر پایتندیس امیر اسماعیل سامانی به وی و ملت تاجیک ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاریهای کشور تاجیکستان ، تارنمای اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران و ایرنا ،حسن روحانی در معیت وزیر معارف جمهوری تاجیکستان و گارد احترام آن جمهوری با حضور در میدان دوستی شهر دوشنبه و قرار دادن گل بر پای تندیس اسماعیل سامانی فاتحه ای نیز برای وی قرائت کرد.

لازم به ذکر است که امیر اسماعیل سامانی  مهمترین شخصیت تاریخی تاجیکستان به شمار آمده و تندیس او نیز به نوعی نماد آن جمهوری به حساب می آید.

این امیر در گسترش قلمرو سلسله سامانیان ، دین اسلام و زبان و ادب فارسی تلاشهای بسیاری کرد.

 

تهرانی

خبرنگار انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

ارسال نظر جدید