اخبار انجمن دوستی

كارتهاي عضويت اعضا آماده شد ...


به آگاهي اعضاي محترم انجمن دوستي مي رساند كه كارتهاي عضويت انجمن آماده تحويل مي باشند جهت دريافت و هماهنگي با شماره 09394440992 خانم حقي تماس بگيريد.

ارسال نظر جدید