اخبار انجمن دوستی

دیدار علی‌ اشرف مجتهد شبستری با فرزانه خجندی


 

 

 

علی اشرف مجتهد شبستری، نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در سفر اخیر خود به خجند، با خانم فرزانه خجندی، شاعره برجسته و عارفه تاجیک دیدار و از وی درخواست نمود تا در سفری که در هفته‌های آتی  به اتفاق حاکم ولایت سغد به ایران خواهند داشت، در مراسم شب شعر در تهران و تبریز شرکت نماید. مشار الیها از این پیشنهاد استقبال نمود.

ارسال نظر جدید