اخبار انجمن دوستی

حضور سرپرست سفارت ایران و رئیس انجمن دوستی در منزل مرحوم داملا خدایبردی از علمای برجسته تاجیکستان. 

روز شنبه 11 آکتبر (19/7/1393) آقایان صدری سرپرست سفارت ج.ا.ا در تاجیکستان وعلی اشرف مجتهد شبستری رئیس انجمن دوستي‌ ایران ‌و تاجیکستان با حضور در منزل مرحوم داملا خدایبردی از علمای برجسته تاجیکستان برای روح آن مرحوم مغفور طلب مغفرت کردند.

آقای علی اشرف مجتهد شبستری مرحوم خدایبردی را مردی بسیار نیک نفس، صادق، متدین و عارف  دانست که در طول عمر با برکت خود نقش برجسته ای در ارتقاء سطح فرهنگی و آرامش جامعه داشته است و تشییع با شکوه ایشان را نشانه قدردانی و جایگاه بالای ایشان دانست.

رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان با طلب مغفرت برای آن فقید سعید برای بازماندگان طلب مغفرت کرده و اظهار امیدواری کرد که فرزندان آن عالم برجسته راه پدر را ادامه داده و بتواند این وظیفه سنگین را به خوبی به انجام رسانند. آقای صدری سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با عرض تسلیت و طلب مغفرت برای این عالم تازه درگذشته، به فعالیتهای وحدت آفرین و دوری از اختلاف این عالم بزرگوار اشاره کرده و آن را قابل تقدیر دانسته و اظهار امیدواری کرد با آشکار شدن حرکات تفرقه افکنانه جریانهای افراطی شاهد هرچه بیشتر وحدت بین مذاهب اسلامی باشیم.

 

حضور سرپرست سفارت ایران و رئیس انجمن دوستی در منزل مرحوم داملا خدایبردی از علمای برجسته تاجیکستان.

آقایان شبستری و صدری سپس به آرامگاه مولانا یعقوب چرخی که مرحوم خدایبردی هم در گورستان همین مجموعه دینی و تاریخی مدفون گشته رفته و ضمن زیارت و قرائت فاتحه برای همه خفتگان در این مجموعه با امام خطیب مسجد مولانا یعقوب چرخی ملاقات و گفتگو کردند. در این ملاقات امام خطیب مسجد ضمن اشاره به شخصیت مرحوم خدایبردی و تشییع با شکوه جنازه ایشان از مساعدت و همکاریهای ایران در معرفی شخصیتهای دینی و ملی تقدیر کرده و خواستار  آن شدند که در چاپ و نشر کتاب معرفی مولانا یعقوب چرخی این همکاری هرچه بیشتر باشد.

 آقای صدری با استقبال از اقدام ارزشمند تهیه معرفی نامه مولانا یعقوب چرخی به دو خط سیریلیک و فارسی آمادگی خود را برای کمک به این فعالیت فرهنگی اعلام داشت.  

 

مجید اسدی

خبرنگار انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

دوشنبه

 

ارسال نظر جدید