اخبار انجمن دوستی

دیدار با رئیس انجمن دوستی و روابط فرهنگی تاجیکستان و کشورهای خارجی


 

در ملاقات سعید الله خیرالله یف رئیس انجمنهای دوستی و روابط فرهنگی تاجیکستان با کشورهای خارجی و علی اشرف مجتهد شبستری رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان مسائل تحکیم روابط علمی و فرهنگی تاجیکستان و ایران مطرح گردید.

در این ملاقات ذکر شد که تاجیکستان و ایران دارای تاریخ ، فرهنگ ، زبان و آئین مشترک می باشند که زمینه مساعدی را برای تقویت روابط گوناگون جنبه دو کشور دوست فراهم ساخته است.

سعید الله خیرالله یف نقش مجتهد شبستری را به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در سالهای اول استقلال تاجیکستان در گسترش مناسبات دو کشور مهم ارزیابی نمود. خیرالله یف گفت که ریاست انجمنهای دوستی و روابط فرهنگی  تاجیکستان امیدوار است که درآینده نیز همکاریهای علمی دو کشور دوست و برادر در چارچوب انجمنهای دوستی ایران و تاجیکستان تحکیم خواهند یافت.

رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان علی اشرف مجتهد شبستری به نوبه خود تقویت همکاریهای دو نهاد فرهنگی ایران و تاجیکستان را مهم ارزیابی کرد.

هم چنین در این ملاقات، میرزا ملا احمد رئیس انجمن دوستی تاجیکستان و ایران  ومشرفه شریفووا معاون ریاست انجمن دوستی و روابط فرهنگی تاجیکستان با کشورهای خارجی  شرکت نموده و اندیشه های خود را در مورد همکاریهای فرهنگی دو کشور اظهار داشتند.

 

مجید اسدی

خبرنگار انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

دوشنبه

 

ارسال نظر جدید