اخبار انجمن دوستی

زادروز فرزانه خجندی شاعره شهیر تاجیک


 

 

 

         من نوترين كَسَم كه ز آينده آمدم      

          يا يادگاری كهن از قرن ماضي ام    

 

سوم نوامبر (12آبان) زادروز تولد بانوی سخن و شعر پارسی،فرزانه خجندی(عنایت حاجی‌آوا)

 

بود. انجمن دوستی ایران و تاجیکستان این روز را به دوستداران اشعار ایشان شادباش می گوید.  

    

      

شعر زیر معروف ترین و مقبول ترین شعر فرزانه در میان تاجیکان و خجندیان است:

 

این کیست این نشسته در چله خانه دل

در چله خانه دل، هست آن یگانه دل

کی تن دهد به مردن ، بر ذلتِ فسردن

زیرا توئی توئی تو ،عذر و بهانه دل

با نام حضرت حق ای عشق از همین دم

دل نازدانه تو ، تو نازدانه دل

هم حجم شبنمی شدجغرافیای فکرم

                     خورشید من بفرما بر بی کرانه دل

 

نام مرا نوشتی از حاشیه برون تر

نام تو را نوشتم من در میانه دل

با گردخیز ایام ، با تندتاز دوران

ماند و یا نماند جمع ترانه دل

ارسال نظر جدید