اخبار انجمن دوستی

انجمن دوستي ايران و تاجيکستان شاخه مشهد گشايش يافت


انجمن دوستي ايران و تاجيکستان شاخه مشهد گشايش يافت
خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/08/29 شماره انتشار 18838

عليرضا حيدري - روز گذشته با حضور دکتر شبستري، رئيس انجمن دوستي ايران و تاجيکستان، فرزانه خجندي، شاعر تاجيک، دکتر محمدجعفر ياحقي، رئيس سراي فردوسي، مهندس لباف، رئيس اداره ميراث فرهنگي خراسان رضوي و جمعي از استادان دانشگاه و شاعران انجمن دوستي ايران و تاجيکستان در قطب علمي دانشکده ادبيات دانشگاه فردوسي گشايش يافت.

در اين مراسم که همزمان با سفر يک هيئت تاجيکي به سرپرستي حاکم (استاندار) شهر خجند به ايران انجام شده است، دکتر ياحقي در سخناني بر ضرورت ارتباط بيشتر ايرانيان و تاجيکان، به ويژه مردم خراسان تأکيد کرد و گفت: بايد شرايط رفت و آمد بين ايران و تاجيکستان آسان تر شود تا اين دو ملت که در واقع يک ملت به شمار مي آيند بتوانند تاريخ و فرهنگ ديرينه خود را حفظ کنند و هم چنان به تحکيم رابطه عاطفي، فرهنگي و ادبي همت گمارند و در ادامه مهدي سيدي تاريخچه اي از تاجيکستان و شهر خجند را ارائه کرد.

دکتر شبستري که دوره اي سفير ايران در تاجيکستان بود و تاجيکان به خوبي او را مي شناسند با اشاره به سفر هيئتي از تاجيکستان به ايران گفت: اين هيئت پس از تهران به تبريز رفت که در تبريز به صورت نمادين مشتي از خاک آرامگاه کمال خجندي - شاعر - را با خود به خجند مي برند تا آرامگاهي نمادين از اين شاعر در خجند ساخته شود.

فرزانه خجندي - شاعر صاحب نام تاجيک هم در سخناني کوتاه به تمجيد از فرهنگ و ادب فارسي زبانان پرداخت و اشعاري را براي حاضران خواند و در ادامه تعدادي از شاعران خراسان از جمله استاد باقرزاده و استاد آرمين اشعاري را به ميهمانان تاجيک تقديم کردند. هيئت تاجيکستاني عصر روز گذشته با سفر به شهر توس از اين شهر وآرامگاه فردوسي ديدن کردند.

ارسال نظر جدید