اخبار انجمن دوستی

انجمن دوستی ایران و تاجیکستان شاخه خراسان راه اندازی شد


انجمن دوستی ایران و تاجیکستان شاخه خراسان راه اندازی شد

انجمن دوستی ایران و تاجیکستان شاخه خراسان راه اندازی شد
انجمن دوستی ایران - تاجیکستان شاخه خراسان با حضور مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ، دکتر  شبستری رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان ، فرزانه خجندی شاعره معروف تاجیکی ، و تعدادی از اعضای قطب فردوسی شناسی و فرهیختگان و شاعران خراسان راه اندازی شد.
 
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در این نشست که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد  ابتدا شبستری ضمن معرفی هیئت علمی ادبی اعزامی از تاجیکستان به سوابق روابط فرهنگی ایران و تاجیکستان و تصویر ایرانیان در فرهنگ تاجیکستان پرداخت و فرزانه خجندی شاعره معروف تاجیکستان شعری احساسی را قرائت کرد.
مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ضمن اشاره به هم تباری مردم ایران و تاجیک ها به سابقه تاریخی طولانی این هم تباری اشاره کرد و گفت : ما می دانیم که بر اساس مطالعات تاریخی و باستان شناسی خجند  از  ایتدا اقصصی کوروش مرکز فرمانروایی باختر نام داشته  که توسط کوروش ساخته شدو  پس از آن در تمام طول تاریخی و از جمله در دوره ساسانیان بخشی از ایران بوده است و در زمان ساسانیان سغد نام داشته و شاهزادگان ساسانی بر آن حکومت می کردند
رجبعلی لباف خانیکی اظهار داشت :  این همبستگی تا قرن چهارم ادامه داشته و پس از اینکه از ایران جدا افتاده  زبان فارسی همواره بعد از این جدایی عامل پیوند و دوستی مردم ایران و تاجیکستان بوده است.
 
در ادامه اشعاری توسط شعرای خراسانی همچون استاد آرمین ، افضلی ، باقر زاده و دکتر نسرین موسوی در ارتباط با دوستی ایران و تاجیکستان قرائت شد.
گفتنی است این هیئت که روز گذشته در تبریز از آرامگاه کمال خجندی در تبریز بازدید کردند و مقداری از خاک این شاعر را به شهر خجند حواهند برد تا در  اینده مقبره ای نمادین از این شاعر در شهر خجند احداث کنند.
 
 

ارسال نظر جدید