اخبار انجمن دوستی

بازتاب خبر سفر هیئت تاجیک به ایران در خبرگزاری آزادگان تاجیکستان


 

خبرگزاری معتبر آزادگان در کشور تاجیکستان ، خبر سفر هیئت عالی رتبه تاجیک به ایران برای ملاقات با مقامات ایرانی و آوردن مشتی از خاک آرامگاه کمال خجندی از تبریز به خجند را در بخش سیریلیک خود بازتاب داده است.  

پیوند ( لینک) این خبر از قرار زیر است :

 

 

http://www.ozodagon.com/17495-abduramon-odir-hoki-kamoli-huandiro-az-tabrez-meorad.html

ارسال نظر جدید