اخبار انجمن دوستی

برهان رحمان گوینده مشهور تاجیک هشتاد ساله شد.


 

او یک سخنور و سخندان وسخن گوی است. سخنور ممتاز و ورزیده ، نطاق ( گوینده)  کسبی و  پرسابقه است.

اینها توصیفاتی هستند که نشریه ملت چاپ تاجیکستان درباره برهان رحمان می دهد و اضافه می کند:

" سخن ما در باره برهان رحمان نطاق درجه عالی ، کارمند شایسته فرهنگ جمهوری تاجیکستان و کمیته دولتی رادیو و تلویزیون اتحاد جماهیر شوروی است. کسی که دارای چندین افتخارنامه سخنگویی پسندیده مردم تاجیکستان است. "

برهان رحمان زاده ناحیه وَنج در بدخشان است و استعداد خدادادش در گویندگی در همین منطقه زیبامنظر بروز یافته است.

ولی استعداد به تنهایی کافی نبود . رحمان پس از آمدن به استالین آباد( دوشنبه کنونی ) ، مطالعه و زحمات فراوان درباره ادبیات فارس تاجیک و آشنایی با نظم بی زوال کلاسیک ادیبان معاصر تاجیک رشد یافت و عالمگیر شد چرا که صدای طنین دار و قوی  او نه تنها در تاجیکستان و کشورهای منطقه بلکه در کشورهای دوردستی چون مکزیک نیز شنیده شده است.

برهان رحمان پس از ختم مکتب هفت ساله ، حجتها ( گواهیها)یش را به آموزشگاه آموزگاری غَرم می سپارد و بعدأ دانشجوی دانشکده زبان و ادبیات انستیتوی پداگوژی شفچنکو در شهر دوشنبه میشود. او در همین دانشگاه با یکی از دختران دانشجو عروسی کرده و عائله بنیاد میکند.

به طور کلی برهان رحمان در ردیف نطاقان ( گویندگان) بزرگ ملت تاجیک همچون فیض الله عربوف ، عبدالقادر منیازوف ، محمدجان  واحداف و سبحان رحمتوف قرار دارد.

سبک سخن رحمان به گونه ایست که همه را تحت تآثیر کلام خود قرار داده و نسلهای گوناگون به سخن وی گوش فرا داده اند. محبت او در میان مردم تاجیک بی حد و اندازه است .

 

برگرفته از گزارش میرزاشاه وطن شاه از نشریه ملت

 

تهرانی

خبرنگار انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

  

ارسال نظر جدید