اخبار انجمن دوستی

گشایش پرونده جنایی در شهر کولاب برای 11 شرکت کننده در جنگ سوریه


 

بنا به گزارش تارنمای " فرج" در تاجیکستان ، دادگاهی در شهر کولاب مرکز ولایت ختلان در جنوب آن کشور بر علیه 11 نفر از  شرکت کنندگان در جنگ سوریه که در رکاب گروههای بنیادگرا و افراطی می جنگند ، پرونده جنایی گشوده است .

بهرام شریف زاده ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان اظهار داشت که بیشتر این افراد از اهالی شهر کولاب و نواحی فرخار و همدانی میباشند.

لازم به توضیح است که امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تازگی داعش را " طاعون قرن جدید"  نامید و مجلس ملی تاجیکستان  نیز برای جلوگیری از افزایش پیوستن شهروندان آن کشور به گروههای تکفیری در عراق و سوریه مجازاتهای سنگینی از جمله حبسهای درازمدتی را تصویب کرده است.

 

تهرانی

خبرنگار انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

ارسال نظر جدید