اخبار انجمن دوستی

فعالیتهای شانزده تئاتر کسبی در جمهوری تاجیکستان


 

به گزارش رفاعت عبدالحمید از آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان ( خاور) ، هنرمندان تاجیکستان در سال سپری شده میلادی به دستاوردهای چشمگیری نائل شده اند. در این  مدت شانزده تئاتر کسبی شامل شش تئاتر در شهر دوشنبه ، شش تئاتر در ولایت سغد ، سه تئاتر در ولایت ختلان ، یک تئاتر در ولایت خود مختار کوهستانی بدخشان و ده موسسه کنسرتی و آفرینشگر هنری فعالیت نموده اند.

شمس الدین اروم بیگ زاده در نشست خبری وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان ذکر کرد که  در موسسات تئاتری و کنسرتی 1295 نفر از جمله 2 هنرپیشه خلقی اتحاد شوروی سابق ، 69 نفر هنرپیشه خلقی تاجیکستان، 72 نفر هنرپیشه شایسته تاجیکستان ، 8 نفر ارباب هنر ، 9 نفر دارای نشان" شرف، 43 نفر دارای مدال خدمت شایسته ، 3 نفر کارمند شایسته تاجیکستان ، 15 نفر دارای افتخار نامه پرزیدنتی تاجیکستان ، یک نفر رسام ( نقاش) خلقی تاجیکستان و 3 نفر برنده جایزه دولتی ابوعبدالله رودکی فعالیت ایجادی ( آفرینشگری) دارند.  

 

تهرانی

خبرنگار انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

ارسال نظر جدید