اخبار انجمن دوستی

تغییر مکان برگزاری نشست دوم نشر


تغییر مکان برگزاری نشست دوم نشر

 

به علت استقبال حضور در نشست و نیاز به فضای بیشتر مکان نشست تغییر کرده است نشانی جدید موزه فرش واقع در تقاطع خیابان کارگر شمالی و خیابان دکتر فاطمی  

ارسال نظر جدید