اخبار انجمن دوستی

بازتاب دریافت گواهینامه چوگان هنرجویان تاجیک در تارنمای رئیس ولایت سغد


 

8 نفر چوگان باز تاجیک در ایران صاحب گواهینامه گردیدند.

به گزارش دفتر مطبوعاتی رئیس ولایت سغد ،گواهینامه ها را به چوگان بازان تاجیک، مسئولین فدراسیون ورزش وجوانان ایران در مراسمی طنطنوی( باشکوه) که در آن نعمت الله امامزاده سفیر مختار و فوق العاده جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران ، عبدالحمید احمدی مشاور عالی و معاون فرهنگی وزارت ورزش ایران و سایر مقامات از جمله دکتر علی اشرف مجتهد شبستری رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان نیزحضور داشتند ، تقدیم نمودند.

نظر به اطلاع شاه منصور شاه میرزا کارشناس فرهنگی تاجیک در در موسسه فرهنگی اکو، فدراسیون چوگان ایران پیشنهاد نموده است که در آینده آموزش چوگان برای بانوان تاجیک نیز راه اندازی شود و فدراسیون در این زمینه همکاری خواهد نمود.

باید تذکر داد که هشت نفر از جوانان تاجیک بر اساس تفاهم نامه همکاری ورزشی میان ایران و تاجیکستان به مدت 45 روز از استادان ورزیده ایران ، نازکیها ( ظرافتها)ی این بازی باستانی را آموخته و بر پایه این تفاهم نامه قرار است این بازی قدیمی در تاجیکستان نیز احیا گردد.

 

تهرانی

خبرنگار انجمن دوستی ایران و تاجیکستان   

ارسال نظر جدید