اخبار انجمن دوستی

دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی فرهاد بیستون تاریخ


 

این مقاله بمناسبت نکوداشت زنده یاد استاد دکتر باستانی پاریزی (مهر ماه ۱۳۹۳) نوشته شده و در مجموعه‌ مقالات "زندگینامه و خدمات علمی‌ و فرهنگی‌ مرحوم استاد دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، تاریخ نگار برجسته" انجمن آثار و مفاخر فرهنگی‌ (شماره ۱۳۱) به چاپ رسیده است

 [attachment=18:bastani-parizi.pdf]

ارسال نظر جدید