اخبار انجمن دوستی

صفر عبدالله در ایران


 

 

صفر عبدالله پروفسور تاجیک و مدیر بخش ایران شناسی دانشگاه آلماآتی قزاقستان به ایران آمد و امروز به همراه رئیس و دو تن از اعضای انجمن دوستی ایران و تاجیکستان میهمان محفل مثنوی رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود.

این دانشمند تاجیک که از طرفداران احیای خط فارسی در تاجیکستان  است در سخنانی ضمن تشکر از رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با اشاره به مفاخر و مشاهیر پارسی گوی  خواستار افزایش همبستگی و همکاریهای کشورهای ایرانی تبار و پشتیبانی فرهنگی ومعنوی بیشتر فرهنگستان زبان فارسی از فعالیتهای فرهنگی تاجیکان گردید.

 

تهرانی

خبرنگار انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

ارسال نظر جدید