اخبار انجمن دوستی

قتل یک بازرگان تاجیک در ترکیه


 

طبق گزارش خبرگزاریهای تاجیکستان از جمله آزادگان ،عمرعلی قوت اف بازرگان و رهبر"گروه 24" شب گذشته در شهر استانبول ترکیه کشته شد.

قوت اف روز پنج شنبه موقع بدرقه میهمان خود به وسیله فرد ناشناسی مورد اصابت گلوله قرار می گیرد.

تحقیقات در این باره در جریان است.

 

تهرانی

خبرنگار انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

ارسال نظر جدید