اخبار انجمن دوستی

دیدار شهردار خجند با سفیر ایران و رئیس کمیته امداد امام خمینی


 

رجب بای احمدزاده شهردار خجند با حجت الله فغانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و سید مهدی عبادی رئیس کمیته امام خمینی دیدار کرد.

در این ملاقات ذکر گردید که روابط دوجانبه بین دو کشور همزبان مساعد بوده و سرآمد این مناسبت دوستانه از دستور اقدام رئیس جمهور محترم تاجیکستان نشات میگیرد..همزمان ،سفر کاری رئیس ولایت سُغد عبدالرحمن قادری تحکیم بخش مناسبتهای دو کشور گردیده است.

لازم به ذکر است که با کمک نمایندگی کمیته امداد امام خمینی در خجند ، 15 کارگاه آموزشی در رشته هایی چون تراش سنگهای     قیمت بها ( ارزشمند) ، زرگری ، دوزندگی ، بافندگی ، سوزن دوزی ، گلیم بافی و قنادی در صاحب کار شدن بیش از ده هزار جوان به طور رایگان و هم چنین به هنر جلب نمودن بیش از سیصد نفر جوان شهر خجند سهم ارزنده ای داشته است.   

این مرکز خیریه در طول بیش از هشت سال فعالیت در شهر خجند ، برای دستگیری صاحبکاری خُرد ، بازرگانی ، کشاورزی ، راه اندازی کارگاههای خُرد تولیدی با دادن وام بی بهره به بیش از پانصد نفر از ساکنین به مبلغ یک میلیون و سیصد هزار سامانی ، فعالیت و راه اندازی سه کارگاه خُرد تولیدی لباسهای دانش آموزی ، با تامین بیش از سی موقعیت کاری دائمی کمک عملی نموده است.

در ملاقات دو طرف ، استفاده بیشتر امکانات شهرهای خجند و تبریز برای افزایش کیفیت همکاریهای بازرگانی و فرهنگی قید کرده شد.

همچنین حجت الله فغانی سفیر فوق العاده و مختار جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان آمادگی نمایندگیهای دولت خود را برای برگزاری مراسم نوروزی مرکز ولایت سُغد در سطح بالا اعلام نمود و اطلاع داد که در ادامه دستگیری از صاحب کاران خرد و میانه از جانب کمیته امداد ، وامهای بی بهره اعطا خواهد شد.

 

سرچشمه خبر :تارنمای شهردار خجند

نویسه گردانی از سیریلیک : تهرانی ، خبرنگار انجمن دوستی ایران و تاجیکستان  

ارسال نظر جدید