اخبار انجمن دوستی

ديدار هيات مديره انجمن با سفير تاجيكستان


 

دیدارباسفیرتاجیکستان

 

 دیدار رئیس، دبیر و اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان با سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

پیشازظهر روز پنجشنبه 21 خرداد1394، آقای دکتر مجتهد شبستری (رئیس هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان) و سرکار خانم مهناز مقدسی و آقایان عبدالرحمان حسنی، حسن قریبی، رضوان علیجانی (اعضای هیئت مدیره) و آقای دکتر جواد رسولی (دبیر انجمن) با سفیر تاجیکستان در ایران دیدار و گفتوگو کردند. 

در این دیدار مشاور عالی و قائم مقام سفیر، آقای ظهرزاده، مسؤول فرهنگی سفارت، خانم فرنگیس بک اُوا و تنی چند از کارشناسان و مسؤولان آن سفارت نیز حضور داشتند. 

در ابتدای این ملاقات که در محل سفارت تاجیکستان در ایران برگزار شد، آقای نعمتالله امامزاده ، سفیر تاجیکستان، از ابتکار عملها و مساعدتها و همکاریهای انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در پیشبرد امور مربوط به مراودات و ارتباطات فی مابین شهروندان و فرهیختگان و مسؤولان تاجیکستان قدردانی نمود. 

 

دیدار رئیس، دبیر و اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان با سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایراندیدار رئیس، دبیر و اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان با سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران

 

سپس آقای دکتر علی اشرف مجتهد شبستری و چندتن از اعضای هیئت مدیره انجمن، مطالب و موضوعاتی را خطاب به سفیر تاجیکستان مطرح نمودند که چکیده آنها در ادامه میآید. 

انجمن با پیگیری اخبار، به کارکردهای مؤثر تاجیکستان در عرصه بینالمللی واقف است. نمونه آن برگزاری کنفراس بینالمللی آب است که اخیراً در این کشور برگزار شد.هفته قبل نیز برگزاری اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای و  جلوتر از آن اجلاس مربوط به مبارزه با مواد مخدر در  دوشنبه را شاهد بودیم. از اینگونه اقدامات بسیار خشنودیم و این کارها نشاندهنده آن است که تاجیکستان بهظاهر کوچک، نقشها و کارهای بزرگی میتواند انجام دهد. جا دارد تبریک و سرور ما را به مسؤولان و بویژه رئیسجمهور محترم تاجیکستان اعلام و ابلاغ فرمایید. 

انجمن چنانکه با عملکرد خود نشان داده، قصد دارد اموری را که سفارت به جهات مختلف از عهده آن برنمیآید یا نمیتواند ورود پیدا کند، پیگیری کرده و به انجام برساند؛ هرچند این امور بعضاً موجب فشار کاری زیادی برای همکاران ما در انجمن شده است. 

اعضای این انجمن بدون دریافت حقوق و حقالزحمه و پاداشی از ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی و تنها به جهت عشق به سرزمین همفرهنگ و همزبان تاجیکستان، شبانه روز به فعالیت پرداخته و میپردازند. 

مطلوب این است که با پیشبینی برنامههایی که در سال جاری پیشرو داریم، هماهنگی لازم را بین انجمن و سفارت ایجاد کنیم تا کارها در آخرین دقایق خود را نشان ندهند و بهناگاه در برابر کارها قرارنگیریم. 

آموزش مقدماتی و ترویج چوگان در تاجیکستان که به ابتکار انجمن و پشتیبانی مالی و آموزشی فدراسیون چوگان ایران بویژه رئیس این فدراسیون به سرانجام رسیده، باید تداوم یابد و بتوانیم تیم تاجیکستان را برای مسابقات چوگان کشورهای آسیایی که در پیش روست، آماده کنیم. برای این منظور لازم است رئیس فدراسیون و رئیس انجمن و مربیان مربوط، سفری به دوشنبه، خجند و کولاب نمایند و بررسیهای لازم را برای انتخاب هنرجویان جدید انجام دهند و به ارتقای سطح آموزشی هنرجویان پیشین هم اقدام شود. 

 • با استقرار آقای قریبی ،عضو هیأت مدیره انجمن، در روزهای آینده در تاجیکستان بهعنوان نماینده بنیاد سعدی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی، امید است کارهای فیمابین انجمن و سفارت و دولتین تاجیکستان و ایران هم با هماهنگی مناسب و سرعت بیشتری پیش برود. 
 • انجمن تلاش میکند و امیدوار است با توجه به نیاز مبرم تاجیکان به خدمات پزشکی ایران، با مساعدت و همراهی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی و با استقرار آقای قریبی، بتواند قدمهای ارزنده و ماندگاری بردارد؛ چنانکه اخیراً در مواردی بصورت انفرادی اقدامهای خیرخواهانه و مؤثری صورت داده است. 
 • چون در سال جاری در تاجیکستان جشن بینالمللی میرسیدعلی همدانی و در ایران هم همایش این شاعر و عارف برگزار خواهد شد، لازم است انجمن و سفارت در هماهنگکردن این مراسم دوسویه، با هم همکاری نمایند تا برداشت مطلوب و شایستهتری صورت یابد. 
 • انجمن در تلاش است همراه دوستان تاجیکی به ثبت بینالمللی "کمال خجندی" که موضوع مهمی برای هردو کشور است، توفیق یابد. 
 • امید است سفارت تاجیکستان بیشازپیش با انجمن همکاری و تبادل نظر نماید تا چون برخی مواردی که رخ داده، ناهماهنگیهای فیمابین وزارتخانهها و نهادهای دوسو، موجب سرگردانی افراد و مهمانان و ... نگردد. 
 • انتظار داریم جناب آقای سفیر و کارشناسان محترم درخصوص قیمت گزاف بلیت سفر به تاجیکستان راهحلی بیندیشند تا ایرانیان فرهیخته و علاقهمندان به فرهنگ مشترک ایران و تاجیکستان راحتتر و بیشتر به تاجیکستان سفرکنند. 
 • انجمن میتواند برای اطلاعرسانی و یافتن پیمانکاران برای مناقصههای عمرانی تاجیکستان که در سطحبین المللی برگزار میشود، همکاریهای مؤثری انجام دهد؛ لازمه اینکار این است که از برگزاری این مناقصهها مطلع گردد. 
 • ارائه اخبار جدید اقتصادی و قوانین و مقررات تاجیکستان به انجمن و از این طریق به علاقهمندان، به ترویج سرمایهگذاری ایرانیان توانمند در کشور برادر ، تاجیکستان، یاری میرساند. 
 • امید است با مساعدت سفارت تاجیکستان و همراهی انجمن بتوان زودتر به قرارداد و اجرایی شدن انتقال آب تاجیکستان به ایران  دست یافت. 
 • مناسب است کارگروههای مشترکی تشکیل دهیم تا هماهنگ و مؤثر در خصوص پیشبرد موضوعات و امور اقتصادی، فرهنگی، بشردوستان، درمانی و ... قدم برداریم. 
 • با توجه به ابراز علاقه تجار و سرمایهگذاران ایرانی در استانهای مختلف برای ملاقات با سفیر تاجیکستان و اخذ مشورت، امیداست ایشان فرصت مناسبی برای این امراختصاص دهد. 
 • با توجه به اینکه در سال آینده قریب بهیقین تاجیکستان میهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران خواهد بود، لازم است پیش از ملاقات  با آقای صالحی (معاون محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) کارشناسان سفارت تاجیکستان به تنظیم طرح پیشنهادی و معرفی توانمندیهای خود بپردازند تا با دستی پر به تحکیم این پیشنهاد و قطعی شدن آن اقدام کرد. 
 • سفیر تاجیکستان پس از استماع مطالب مطروحه توسط رئیس و اعضای هیئت مدیره انجمن مطالبی ایراد فرمودند که چکیده آنها در زیر میآید. 
 • ما برای انجمن ارزش فراوانی قائل هستیم خصوصاً که سرور این انجمن جناب آقای دکتر شبستری اند که ما ایشان را اولین سفیرو سفیر دائمی ایران در تاجیکستان میدانیم. 
 • حضور وزیر نیرو و کارشناسان و مسؤولان عالی رتبه ایران در کنفرانس "آب" و دیگر کنفرانسها و جلسات در تاجیکستان و آمد و رفت هیئتهای بلندپایه دوطرف از دو کشور، نشانهای از روابط حسنه و زیاد و اثرگذار این دو کشور دوست و همفرهنگ است. از جمله این دیدارها سفر هفته آینده هیئتی از همدان به سرپرستی استانداراین استان به تاجیکستان است. 
 • براستی تاجیکستان کشوری کوچک با قلبی بزرگ است. 
 • دیدارهای ما و شما باید بیشتر شود تا کارها هماهنگتر پیش برود. آقای ظهرزاده بهعنوان مشاور و معاون سفیر در روزهای آتی با انجمن جلساتی تشکیل داده و به تصمیمگیریها و هماهنگیهایی خواهند پرداخت. 
 • بایسته است همکاریهای فیمابین انجمن و سفارتخانه با تفاهمنامههایی پیش برود تا از پراکندگی و تراکم امور پیشگیری شود. 
 • با وجود اینکه سفارتخانه نتوانست به جهاتی در نمایشگاه کتاب سال جاری نقش فعالی ایفا کند، اما انجمن توانست با تلاشهای خود تاجیکستان را معرفی نماید و غرفه داشته باشد. از بابت این تلاشها از انجمن بسیار سپاسگزاریم. 
 • با اقدام و ابتکارانجمن و فدراسیون چوگان، امروزه ایران و در پی آن تاجیکستان، پیشاهنگ چوگان در جهان خواهند بود. 
 • لایحهها و قوانین اقتصادی و تجاری تاجیکستان و مناقصههای بینالمللی بعضاً در سایت تاجیکستان اعلام شده و میشود. علاقهمندان میتوانند آنها را رویت نمایند. 
 • ده سال گذشته توسط رئیس جمهور محترم تاجیکستان با نام "آب برای حیات" و ده سال آینده با عنوان "آب برای رشد" نامگذاری شده تا توجه جهانیان را به این موضوع جلب نماییم. 
 • هرچند انتقال آب تاجیکستان به ایران تا امروز عملی نشده، اما بهرحال صورت میگیرد و امید است با دیدارها و گفتوگوهای آتی با کارشناسان و مسؤولان ایرانی، در اجرای این کار تسریع شود. 
 • اخذ ویزا امروزه بسیار راحت شده است. با مراجعه مستقیم به سفارت، بین سه تا هفت روز ویزا صادر می شود. اگر هم مسافری بدون ویزا به تاجیکستان برود، در فرودگاه می تواند به دریافت ویزا اقدام نماید. 
 •  آمادهایم به استانها و شهرستانهای ایران سفر کنیم و با بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی علاقهمند به حضور در بازار و اقتصاد تاجیکستان گفتوگو کنیم؛ چنانکه پیش آز این هم به برخی استانها رفتهایم و در این موارد نشستها و گفتوگوهایی داشتهایم. 
 • برای کمتر کردن هزینه سفر به تاجیکستان با کارشناسان تاجیک ایر جلسهای خواهیم گذاشت و این موضوع را بررسی می کنیم. 
 • از کارشناسانمان میخواهیم بهطور جدی و مفصل برای مهمان ویژه شدن تاجیکستان در نمایشگاه کتاب تهران (1395) برنامهریزی و تلاش نمایند. 

 دیدار رئیس، دبیر و اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان با سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایراندیدار رئیس، دبیر و اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان با سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران

ارسال نظر جدید