در پیام تبریک امام علی رحمان آمده است: عالی جناب روحانی رییس جمهور محترم ایران ، با کمال خشنودی و مسرت فراوان خبر به توافق رسیدن جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 را در باره برنامه هسته ای شما دریافت کردم. 

پیروزی افکار سازنده دراین موضوع در واقع ظفر یافتن عقل و ذکاوت و تفکر انسانیست، که آن نه تنها به نفع ایران برادر، بلکه به منفعت تمام منطقه است و به مردمان ساحت پهناور آن و همه بنی آدم زندگی آرام و آسایش، پیشرفت و ترقی و آینده خوب و آسمان بی غبار را تامین می کند. 

با ابراز تبریک و تهنیت به جناب عالی و مردم ایران با این دستاورد بزرگ برای کشور برادر ایران امنیت ، رفاه و سعادت آرزومندم .