اخبار انجمن دوستی / منابع علمي و فرهنگي

جامعه بین المللی برای رفع عواقب حوادث طبیعیی تاجیکستان واکنش مثبی ظاهر کردند


کشور و سازمان های بین المللی برای رفع عواقب حادثه های طبیعی در تاجیکستان با ارائه کمک های انسان دوستانه خود واکتش مثبی نشان دادند.

وزارت امور خارجه کشورمان در چارجوب تدابیر اتخاذنموده رهبریت تاجیکستان در مورد مراجعت به جامعه بین المللی برای ارائه کمک های بشردوستانه به ساکنان مناطق از حادثه های اخیر طبیعی ضرردیده استان بدخشان، منطقه رشت و برخی از نواحی استان سغد به کشور و سازمان های خارجی درخواست رسمی کرده بود.

در پاسخ به این درخواست وزارت امور خارجه تاجیکستان برخی از کشور و سازمان های بین المللی، از جمله قرقیزستان، چین، آمریکا، آلمان و چند سازمان جهانی واکنش مثبی ظاهر کرده به مناطق از حوادث طبیعی ضرردیده تاجیکستان کمک کردند.

در رابطه به رفع سریع عواقب حوادث طبیعی با دستور ویژه امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان یک کمیسیون دولتی و ستاد در امور رفع سریع عواقب حوادث طبیعی تاسیس داده شد و همزمان این کمیسیون و ستاد دستور گرفتند که ساکنان در اثر این حادثه از منزل های مسکونی خود محروم شده را تا روز تجلیل از روز قانون اساسی کشور- 6 نوامبر سال جاری با منزل های مسکونی تامین نمایند.

همچنین دستور داده شد که به نفرانی که منزل های مسکونی آنها در اثر حادثه طبیعی کاملا خراب شده است به اندازه 10 هزار سامانی و برای افرادی که خانه هایشان قسما ضرر دیده است، در حجم 6 هزار سامانی کمک پلی رسانند.

جامعه بین المللی برای رفع عواقب حوادث طبیعیی تاجیکستان واکنش مثبی ظاهر کردند

در پی بالا آمدن سطح آب و وقوع سیل در روستا های برسیم، کلخوز آباد و بردی بیک اف در منطقه شغنان 58 منزل مسکونی به طور کامل خراب گردیده 14 منزل مسکونی خسارات دید. سیل موجب تخریب یک مدرسه،  2 کیلومتر راه، 8 کیلومتر خطوط  انتقال برق، 4 پل ارتباطی، 5 پارک ماشین، و1,300  متر کانال های آبیاری و نابودی 3 هزار درخت شد.

در روستای پنگون منطقه رشت  سیل موجب تخریب 60  منزل مسکونی به طور کامل، 3 پل، 10 کیلومتر راه، 2 آسیاب ،5 ترانسفورماتور  گردید. در  روستاهای و بیدک و حلقرف 50 منزل مسکونی به طور کامل خراب گردیده 100 منزل مسکونی و 7 کیلومتر خط برق خسارات  دید و حادثه طبیعی موجب مرگ یک  نفر در روستای بیدک شد.

در منطقه سغد در پی بالا آمدن سطح آب در رودخانه زرافشان در منطقه عینی یک ایستگاه پمپاژ و در منطقه مستچاه  یک پل به طور کامل خراب گردید.

 گفتنی است که در اثر حوادث طبیعی که در اوایل ماه ژوئن در ناحیه های روشان، شغنان، ونج و درواز استان بدخشان، ناحیه های رشت، طویل دره و جرگتال، ناحیه عینی و مستچاه استان سغد اتفاق افتاد به اقتصاد تاجیکستان در حجم 100 میلیون دلار آمریکای خسارات وارد کرد.

ارسال نظر جدید