اخبار انجمن دوستی / منابع علمي و فرهنگي

بیانیۀ همایش بین‌المللی مسائل واژه‌گزینی و اصطلاحات زبان فارسی ـ تاجیکی


بیانیۀ همایش بین‌المللی مسائل واژه‌گزینی و اصطلاحات زبان فارسی ـ تاجیکی
 
به گزارش سايت فرهنگستان زبان و ادب فارسي ، دوشنبه، پنجم مردادماه 1394 برابر با 27 ژوئیۀ 2015، دکتر غلامعلی حدّاد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در رأس هیئت اعزامی از سوی فرهنگستان، برای شرکت در همایش علمی بین‌المللی «مسائل واژه‌گزینی و اصطلاحات زبان فارسی ـ تاجیکی» به تاجیکستان سفر کرد.
    این همایش در پی امضای یادداشت تفاهم بین فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران و کمیتۀ اصطلاحات تاجیکستان، در سفر سال گذشتۀ رئیس جمهوری کشورمان به تاجیکستان و به پیشنهاد آقای حسن قریبی، نمایندۀ فرهنگستان در مجامع علمی و فرهنگی تاجیکستان، برگزار شد. پس از پایان بیافتن همایش مذکور، برگذارکنندگان همایش بیانیه‌ای صادر کردند که در ادامه آمده است. توضیح اینکه ساختار و واژگان به‌کاررفته در بیانیۀ همایش به زبان فارسیِ تاجیکی است.
 
به نام خدا
لایحه (بیانیه)
توصیه‌های همایش بین‌المللی «مسائل واژه‌گزینی و اصطلاحات زبان فارسی ـ تاجیکی»
27 ژوئیۀ 2015 ـ شهر دوشنبه
همایش بین‌المللی «مسائل واژه‌گزینی و اصطلاحات زبان فارسی ـ تاجیکی» با درنظرداشت بررسی اهمیت واژه‌گزینی و اصطلاحات، دورنمای تحقیق اصطلاحات ساحه‌های (بخش‌های) گوناگون اجتماعی، اقتصادی و علمی و تکنیکی (فنی) حوزه‌های فارسی‌زبانان جهان در همکاری با شورای همگون‌سازی اصطلاحات، تشکیلات و مؤسسه‌ها و فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران توصیه می‌نماید:
    1. کمیتۀ زبان و اصطلاحات دولت جمهوری تاجیکستان در همکاری با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان، آکادمی‌های ساحویی (مربوطه)، پژوهشگاه‌ها و دانشگاه و دانشکده‌های کشور جهت آماده نمودن متخصصین برای آموزش تجربۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران در بخش واژه‌گزینی برای راه‌اندازی مسئله‌های زیرین تدبیرهای مشخّص ‌اندیشیده است:
    الف) تأسیس دوره‌های آموزشی «واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی»، «برنامه‌‌ریزی مخزن (گنجواژۀ) اصطلاحات»، «واژه‌گزینی و تکنولوژی اطّلاعاتی»، «زبان‌شناسی و تکنولوژی اطّلاعاتی»؛
    ب) آماده نمودن متخصصین مربوطه در بخش اصطلاح‌نگاری، فرهنگ‌نگاری (به‌خصوص فرهنگ‌نگاری الکترونی)، ریشه‌شناسی، زبان‌شناسی کامپیوتری مطابق به نیازهای بازار جهانی.
    2. کمیتۀ زبان و اصطلاحات دولت جمهوری تاجیکستان در همکاری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران در آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان، آکادمی‌های مربوطه، پژوهشگاه‌ها و دانشگاه و دانشکده‌ها، مسائل زیررا راه‌اندازی نماید:
    الف) تحقیق مقایسوی (تطبیقی) مسائل واژه‌گزینی و اصطلاحات؛
    ب) گردآوری و تحقیق واژه‌گزینی آثار کلاسیکی؛
    ج) تنظیم و گروه‌بندی اصطلاحات ساحویی (مربوطه)؛
    د) همگون‌سازی اصطلاحات کشورهای هم‌زبان؛
    ه‍) استانداردسازی اصطلاحات.
    3. کمیتۀ زبان و اصطلاحات دولت جمهوری تاجیکستان با آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان، آکادمی‌های ساحویی (مربوطه)، پژوهشگاه‌ها و دانشگاه و دانشکده‌ها در همکاری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران جهت همگون‌سازی اصطلاحات ساحویی (مربوطه) در کشورهای هم‌زبان تدابیر ضروری می‌‌اندیشد.
    4. کمیتۀ زبان و اصطلاحات دولت جمهوری تاجیکستان در همکاری با انستیتوی زبان، ادبیات، شرق‌شناسی و میراث خطّی رودکی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان «دستور معیارهای تاریخی واژسازی و اصطلاح‌نگاری» را تهیه نماید.
    5. کمیتۀ زبان و اصطلاحات دولت جمهوری تاجیکستان در همکاری با پژوهشگاه زبان، ادبیات، شرق‌شناسی و میراث خطی رودکی و انستیتوی گومانیتاری (علوم انسانی) بهادر اسکندرُف آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان برای تقویت آموزش مقایسه‌ای (تطبیقی) تاریخی زبان‌های ایرانی حوزه‌های فارسی‌زبان تدابیر ضروری می‌‌اندیشد.
    6. کمیتۀ زبان و اصطلاحات دولت جمهوری تاجیکستان در همکاری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران جهت برگزاری سلسله کنفرانس‌ها و سمینارها در بخش واژه‌گزینی و اصطلاحات برای هر سال تدابیر مشخّص می‌‌اندیشد.
    7. توصیه‌نامۀ (بیانیۀ) مذکور با درنظرداشت پیشنهاد و تکلیف‌های شرکت‌کنندگان کنفرانس تغییر و تکمیل داده، به مؤسسه‌های دخل‌دار (ذی‌ربط) برای اجرا ارسال می‌شود.

ارسال نظر جدید