اخبار انجمن دوستی / كميته اجتماعات و ارتباطات

تارنمای "پارسی انجمن" راه اندازی شد


 

 

22 آوریل 2014, 06:26

در اینترنت تارنمای جدیدی صفحه خود را به روی دوست داران کلام پارسی باز کرد.این بار نه با خط فارسی، بلکه با خط سریلیک تازه های قلمرو فارسی زبانان و در کل جهان، در اختیار کاربران قرار داده می شوند.تارنمای مذکور با اسم "پارسی انجمن" و با آدرس http://parsianjoman.ir/cyr/ روز دوشنبه 21 آوریل، در روز گرامیداشت سعدی شیرازی

مبتکران سامانه "پارسی انجمن" یک گروه دانشمندان زبان‌شناس تاجیک، افغان و ایرانی هستند. بنیادگذار سامانه پرویز شاهچراغی بوده، مسعود لقمان، از دانشگاه طباطبایی ایران سردبیر است. مدیریت ‌بخش سریلیک این سامانه بر دوش محین دوران، خبرنگار تاجیک می‌باشد .

بنا به گفته موسسان، در این تارنما مطلب‌های علمی، دور از سیاست و دور از مذهب منتشر می‌شوند .تمام دانشمندان پارسی زبان از ایران، از افغانستان و تاجیکستان و دیگر کشور‌ها می توانند مطالب خود را در تارنامه «پارسی انجمن" منتشر کنند. در کل هر چیز مربوط به زبان فارسی ‌ در این تارنامه چاپ می‌شود .
تارنمای "پارسی انجمن" راه اندازی شد

پاس داشتن زبان پارسی از اهداف اصلی تارنمای مذکور عنوان شده است. سازمان دهندگان "پارسی انجمن" در مورد علت به خط سریلیک ایجاد شدن آن می گویند، مردم تاجیکستان و سمرقند و بخارا که از خطّ فارسی محروم شده اند، بتوانند مطالب این تارنامه را بخوانند و از اندیشه و تحقیقات دانشمندان زبان فارسی‌ آگه شوند.

 

ارسال نظر جدید