اخبار انجمن دوستی

بانکداری اسلامی در تاجیكستان


30 آوریل 2014, 10:53در دوشنبه روز 29 آوریل سمینار بررسی راههای پیاده‌سازی بانکداری اسلامی خاتمه یافت .
بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان در این سمینار رئیس شرکت مشاوروی مالزی - «Zaid Ibrohim &co »در مورد لایحه بانكاری اسلام توضیحات ارائه نمود .این سمینار نمایندگان بانک اسلامی رشد ,وزارتها و ادارات مربوطه ,همچنین بانكهای تجاری و مؤسسات کوچک اعتباری حظور داشتند .
توافقنامه در مورد همكاری در زمینه توسعه بانکداری اسلامی در تاجیکستان ,پائیز سال 2012 میان بانک ملی تاجیکستان و شرکت «Zaid Ibrohim &co »به امضا رسیده بود .مطابق این سند ,شرکت مذکور در تهیه پیش‌نویس قانون بانکداری اسلامی که عین حال در پارلمان تاجیکستان بررسی می‌شود ,کمک کرده‌است .
این مسأله چهار سال است که توسط کار‌شناسان تاجیکستان بررسی می‌شود .بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی جهانی سالهای 2007 – 2010 مقاومت نشان داد .
در سال 2011 بانک ملی تاجیکستان گروه کاری برای تهیه قانون بانکداری اسلامی تاسیس داد. فعالیت این گروه توسط بانک اسلامی رشد و بانک مرکزی مالزی مورد پشتیبانی قرار گرفت .

 

ارسال نظر جدید